การศึกษาสวรรค์เชิงประจักษ์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท = A Study of Empirical Heaven in Theravada Buddhism /

ผู้แต่ง
พระวิชัย สุภโร (แสนอินทร์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ว539ก 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 162 หน้า ; 30 ซม.