ศาสนาเปรียบเทียบ /

ผู้แต่ง
สุจิตรา อ่อนค้อม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ดวงแก้ว, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 7