ศึกษาบทบาทการพัฒนาสังคมของพระราชนิโรธรังสี = A Study of the Social Development Role of Phrarajnirothrangsi (Desaka Desarangsa) /

ผู้แต่ง
พระสมนึก จรโณ (ทับโพธิ์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.30922 ส253ศ 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 153 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.