การศึกษาการนำหลักพรหมวิหารไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปราม : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจภูธร อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช = An Application of the Four Divine States to the Police Work : A Case Study of Crime Suppession Pakpanang Station Nakhon Si Thammarat /

ผู้แต่ง
สัณหวิชญ์ สนิทวงศ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ส599ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ) 155 หน้า ; 30 ซม.