การพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น = The Government's Personnel Development in Khonkaen Provincial Administrative Organization /

ผู้แต่ง
วรเวทย์ ดิเรกศรี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 658.3 ว286ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ) 142 หน้า ; 30 ซม.