ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดการทำบุญด้วยการบริจาคโลงศพ และการไถ่ถอนชีวิตสัตว์ : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดโสภณาราม ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดแม่ริม = An Analytical Study of the Donation of Coffins and Animal Life Saving From Slaughterhouses:A Case Study of Way sopanaram,Tambon Don Kaew,Mae Rim District,Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
พระใบฎีกาช้อย อภิชฺชโว (ปานนอก)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1