ศึกษาวิเคราะห์ทัศนะเรื่องอาหารในพระพุทธศาสนา = Analytical Study of Nutrients in Buddhism /

ผู้แต่ง
พระอุทัย มหาปุญฺโญ (ภิญโญ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3 อ844ศ 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ญ), 130 หน้า ; 30 ซม.