การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องความตายในพระอภิธรรมปิฎก = An Analytical Study of the Concept of Death in the Abhidhamma Pitaka /

ผู้แต่ง
ชูศรี บูรณ์ทอง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3132 ช685ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฏ), 128 หน้า ; 30 ซม.