ความตระหนักในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาของนักเรียนที่เข้าค่ายคุณธรรม = Awareness of Buddhist Teachings of Students Attending the Moral Training Camp /

ผู้แต่ง
พระสัญชัย ญาณวีโร (ทิพย์โอสถ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ส552ค 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 109 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.