การศึกษาวิเคราะห์เรื่องพรในพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of the Concept of Blessings in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระมหาสมยศ ญาโณภาโส (สมโมรา)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ส274ก 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 137 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.