ศึกษาวิถีชีวิตการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมของชุมชนชาวยอง ชุมชนบ้านดอนปีน ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = A Study of the cultural Change of Thai Yong Community's Life in Ban Don Pin,Tambon Chae Chang,Amphoe San Kamphaeng,Changwat Chiang Mai /

ผู้แต่ง
พระอินจันทร์ กนฺตจารี (ศรีบุญ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1