ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียงอินเดีย, ลังกา, ชวา, จาม, ขอม, พม่า, ลาว /

ผู้แต่ง
สุภัทรดิศ ดิศกุล, หม่อมเจ้า
ภาษา
Thai
เลขเรียก
700 ส835ป 2540
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
366 หน้า : แผนที่, ภาพประกอบ