พลิกประวัติศาสตร์แคว้นสุโขทัย /

ผู้แต่ง
สุจิตต์ วงษ์เทศ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1