การรู้ธรรมแบบรู้แจ้ง /

ผู้แต่ง
ส.มหาปัญโญภิกขุ (หลวงตาวัดป่าโสมพนัส สกลนคร)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ไยไหม, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 5