การรู้ธรรมแบบรู้แจ้ง /

ผู้แต่ง
ส.มหาปัญโญภิกขุ (หลวงตาวัดป่าโสมพนัส สกลนคร)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3122 ส111ก 2550
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ไยไหม, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 5
Physical description
171 หน้า : ภาพประกอบ