ประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตกยุคโบราณ /

ผู้แต่ง
มัทนา เกษกมล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สาระ, 2538
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1