ความเข้าใจของนักเรียนนายร้อยตำรวจที่มีต่อทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง = Police Cadet Student's Understanding Sufficiency Economy /

ผู้แต่ง
กษิดิ์ภัฎ บุตรมาลา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 330.9 ก331ค 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ), 112 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.