การปฏิรูปการเมืองไทย : มุมมองของการศึกษาเปรียบเทียบ /

ผู้แต่ง
วิชัย ตันศิริ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
321.8 ว541ก 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
133 หน้า ภาพประกอบ 21 ซม.