บทบาทและความสำคัญของสติในคำสอนของพระพุทธศาสนา = The Role and significance of Sati(Mindfulness) in buddhist Teachings /

ผู้แต่ง
พระวันดี สุวฑฺฒโน (จันโท)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3122 ว429บ 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 111 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.