ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวลาวครั่งบ้านบ่อกรุและบ้านทุ่งกฐิน ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี /

ผู้แต่ง
พระสยาม กาฬภักดี (อหึสโก)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1