ดาบจอมภพ /

ผู้แต่ง
โก้วเล้ง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ประพันธ์สาส์น, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1