การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย = The People Participation in Tambon Administration Organizatin's Administration : A Case Study of Na-An Sub-District,Muang Loei District,Loei Province

ผู้แต่ง
ธภัทภร จำรูญศิริ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.84 ธ111ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ), 91 หน้า ; 30 ซม.