ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 = The Government Official's Satisfaction in Duty Performance in Educational Service Area Office 4 Nakhonsithammarat Province /

ผู้แต่ง
นวพร ผอมดำ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 650.13 น297ค 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฐ) 193 หน้า ; 30 ซม.