จริยธรรมสำหรับผู้นำตามหลักพระพุทธศาสนา = Leader's Morality According to Buddhist Principles /

ผู้แต่ง
พระมหานภชล โฆสิตเมธี (โฆสิตเมธางกูร)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 น191จ 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ช) 155 หน้า ; 30 ซม.