ซุนยัดเซ็นผู้พลิกประวัติศาสตร์จีน /

ผู้แต่ง
วัชระ ชีวะโกเศรษฐ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธรรมชาติ, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2