พระราชพิธีทวาทศมาส หรือพระราชพิธีสิบสองเดือนกรุงกัมพูชา ภาค 2 /

ภาษา
Thai
เลขเรียก
390.05996 พ376 2550
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กรมสารนิเทศ, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(16) 191 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.