การเปลี่ยนแปลงแนวคำวินิจฉัย และผลผูกพันของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีศาลสุงสุดของสหรัฐอเมริกาและศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน /

ผู้แต่ง
วรเจตน์ ภาคีรัตน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มิสเตอร์ก๊อปปี้, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1