แลไปข้างหน้า : ปฏิวัติ รัฐประหาร "ปฏิรูป" การเมืองและรัฐธรรมนูญไทย /

ผู้แต่ง
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1