ใต้เงาตะวัน /

ผู้แต่ง
ปิยพร ศักดิ์เกษม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สถาพรบุ๊คส์, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 6