วรรณคดีภิธาน /

ผู้แต่ง
สมบัติ พลายน้อย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
895.9203 ส254ว 2549
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : พิมพ์คำ, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
407 หน้า