ภาษาไทยในกฎหมายตราสามดวง /

ผู้แต่ง
วินัย พงศ์ศรีเพียร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สามลดา, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1