ทศพิธราชธรรม /

ผู้แต่ง
ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2