นักปรัชญาการเมืองโบราณกับชะตากรรมโพสต์โมเดิร์นในสังคมญี่ปุ่น /

ผู้แต่ง
ไชยันต์ ไชยพร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โอเพ่นบุ๊กส์, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1