ตอบปัญหานานาชาติ /

ผู้แต่ง
พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4