การประเมินการบริการสารสนเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย /

ผู้แต่ง
พระมหาถาวร ขนฺติธมฺโม (ทับทิม)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 027.7 ถ331ก 2548
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ) 177 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.