สูตรเสน่หา /

ผู้แต่ง
ปาริฉัตร ศาลิคุปต
Corporate Author
กิ่งฉัตร,นามแฝง ดูที่ ปาริฉัตร ศาลิคุปต
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อรุณ, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 7