การปฏิบัติตนในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร = Religious Practice of Elderly People in Kamphaengphet Municipality /

ผู้แต่ง
นิวัตร อ่อนสิงห์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 น674ก 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 88 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.