พระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ /

ผู้แต่ง
วุฒิชัย มูลศิลป์
Corporate Author
อนงคณา มานิตพิสิฐกุล, ศิริพร ดาบเพชร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อัลฟ่า มิเล็นเนียม, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1