กำเนิดไฟใต้ /

ผู้แต่ง
สุริชัย หวันแก้ว
ภาษา
Thai
เลขเรียก
303.6 ส863ก 2550
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
252 หน้า