ไทยมองพม่า /

ผู้แต่ง
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยในพม่า, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1