พระอภัยมณี...มาจากไหน? /

ผู้แต่ง
ทศพร วงศ์รัตน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : คอมฟอร์ม, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1