ประวัติและผลงานสมเด็จพระวันรัต (จับ ธิตธมฺมมหาเถร ป.ธ.9) /

ผู้แต่ง
พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.30922 พ336ป 2550
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
260 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.