อุดมการณ์ทางการศึกษา : ทฤษฎีและภาคปฎิบัติ /

ผู้แต่ง
วิชัย ตันศิริ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
370.1 ว541อ 2549
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
372 หน้า