พระเจ้าอยู่หัวกับพระพุทธศาสนา /

ผู้แต่ง
อุดมพร อมรธรรม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : แสงดาว, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1