แนวความคิดเกี่ยวกับภูมิภาคและการพัฒนาพื้นที่

ผู้แต่ง
ฉัตรชัย พงศ์ประยูร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
915.93 ฉ232น 2540
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
237 หน้า : แผนที่,ดรรชนี ;