การเมืองแบบญี่ปุ่น /

ผู้แต่ง
เคอร์ติส, เจอรัลด์ แอล
Corporate Author
ไชยวัฒน์ ค้ำชู
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1