ประกาศิตจอมราชันย์ ภาค 2 ภาคภพวิญญาณ ตอน ตามล่ากระบี่ดวงประทีป /

ผู้แต่ง
อิม, มู ซอง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เดอะซันพับลิชชิ่ง, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1