ควมคิดคู่ขนาน /

ผู้แต่ง
เดอโบโน, เอ็ดเวิร์ด
Corporate Author
สงกรานต์ จิตสุทธิภากร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
181 ด914ค 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : นำอักษรการพิมพ์, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
303 หน้า : ภาพประกอบ