กลยุทธในการทำวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จ /

ผู้แต่ง
มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1