ความรู้ของประชาชนเกี่ยวกับหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น = The People's Knowledge Towards Duty of the Member of Kakham Tambon Administrative Organization Council,UbonRatana District,Khon Kaen Province /

ผู้แต่ง
ชุลีพร นาหัวนิล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1