การบริหารงานครอบครัวตามแนวพุทธศาสน์ = Family Administration in Buddhism /

ผู้แต่ง
พระมหาสุวรรณ นาคสุวณฺโณ (สำราญ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 ส869ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ช) 121 หน้า ; 30 ซม.